• Experts in property investments

Kontant betalning
Det är normalt sett både enklare och snabbare att förhandla priser för din önskade fastighet om du har möjlighet att köpa den kontant, och därmed undvika lång och ibland krångliga låneprocesser med spanska banker. Om du väljer att belåna en fastighet i ditt hemland för att frigöra kapital så räknas det som kontant betalning i Spanien.
Alla har dock inte möjlighet att frigöra hela kapitalet som behövs, vilket gör att många väljer att komplettera med en ansökan om bostadslån i Spanien.

Bostadslån i Spanien

Nu för tiden kan du låna ända upp till 80% av fastighetens värde. Det är dock väldigt ovanligt att bankerna ger dessa fördelaktiga lån och är uteslutande avsett för nyproduktion. Vi räknar därför med att den normala lånegraden är ca 60% av bostadens värde.

Alla banklån i Spanien har krav på amortering, och man räknar med en återbetalningstid på maximalt 20-25 år. Det är till stor del låntagarens ålder som avgör längden på återbetalningstiden. Generellt ska bostadslån vara återbetalda den dag låntagaren fyller 75 år.

Vill du ansöka om ett lån i en spansk bank behöver du komplettera ansökan med:

 • En utförlig redovisning över dina tillgångar och skulder
 • 3-6 månaders kontoutdrag som visar dina inkomster och utgifter
 • Två senaste årens skattedeklarationer
 • Kopia på dina 3-6 senaste lönespecifikationer
 • Arbetsgivarintyg
 • En ny kreditprövning (t.ex. UC)

Om du är egenföretagare behöver du dessutom skicka in:

 • Senaste årsredovisningen
 • Senaste två årens deklarationer
 • Underlag på annan typ av inkomst du vill ska räknas in i beslutsunderlaget

Det kan ta lite tid för banken att processa en låneansökan. Du får räkna med att det kan ta allt från 2 veckor till 3 månader beroende på din finansiella situation samt lånets storlek. Normalt kan man räkna med att hela köpprocessen (inkl avtalssignering, advokater, Notarius Publicus, låneansökan etc) tar ca 3-5 månader.

Spaindinavia och, framför allt, ditt juridiska ombud kommer att hjälpa dig under processen, och bistå med information och kontakter inom de områden där behov finns.

Skatter
I Spanien tillkommer det skatt på i stort sett allt. Det är inte helt fasta %-satser och ser olika ut beroende på vilken region du väljer att köpa i.
Vissa skatter betalas vid fastighetsköp, andra på en årlig basis och en del vid försäljning av fastigheter.
Nedan beskriver vi några skatter som tillkommer vid bostadsköp i Spanien.
Tänk på att ditt juridiska ombud är den som ger dig detaljer och slutgiltiga siffror och att vår lista enbart ska ses som en vägledning.

 

Skatt vid Ägarbyte av bostad (I.T.P.) 8%, 9% eller 10% Vid köp av en bostad från en befintlig fastighetsägare så betalar man en överföringsavgift till spanska staten som baseras på köpesumman av fastigheten:

 • 8% för fastigheter upp till 400 000 €,
 • 9 % mellan 400 000 – 700 000 €,
 • 10 % på priser över 700 000 €
Moms vid köp av Nyproduktion 10% Om du är den allra första ägaren till en bostad betalar du inte en överföringsavgift till spanska staten. Däremot måste du betala moms på 10% och är obligatoriskt vid köp av nyproduktion.
Stämpelskatt 1,5%-2% Tillkommer istället för I.T.P och gäller enbart vid köp nyproduktion där du är första ägaren.
Moms och stämpelskatt eller Skatt vid ägarbyte av bostad (I.T.P.) 21% (villa/lgh)
+ 2% (lokaler)
Skattesats om både säljare och köpare är företag (kommersiellt syfte)
Notarius Publicus, Lagfartsavgift samt Inskrivningsavgift i fastighetsregistret 2% Kostnad för Notarius och lagfart beror på flera faktorer: Antal sidor i köpehandlingarna, komplexiteten i affären samt värdet av fastigheten. Slutsumman är med andra ord olika vid varje affär och ditt juridiska ombud kommer kunna ge dig den mest korrekta siffran.
Skatt för värdeökning (Plus Valía)   Plusvalia är en skatt som tas ut av det lokala rådhuset baserat på: området där fastigheten är belägen, tomtstorlek, taxeringsvärdet och datumet för den tidigare lagfartsöverlåtelsen. Skatten är i grunden en skatt på det ökade värdet på marken och kan variera från några få Euro till flera tusen Euro (om det är kommersiella fastigheter). 
Advokatkostnader 1-2% Ditt juridiska ombud sköter all administration, undersökningar runt fastigheten, registrerar NIE-nummer för er, öppnar bankkonto, öppnar abonnemang för el, vatten, gas etc. De säkerställer även att ni registreras i er lokala kommun samt ansvarar för att era skatter kommer in på rätt tid. Observera att de flesta advokater tar ett fast arvode, så %-satsen ska ses som generell.
Fastighetsskatt
(IBI- Impuesto Sobre Bienes Inmuebles)
0,5–1% Årlig fastighetsskatt för alla fastighetsägare, baseras på taxeringsvärdet.