• Experts in property investments

1. FINANSIERING

Innan du aktivt börjar söka efter rätt bostad i Spanien bör du se över hur köpet ska finansieras. Då kan du agera snabbt när rätt bostad väl dyker upp. Generellt går det att belåna den spanska bostaden med mellan 50–70 % av marknadsvärdet, lånet blir då i euro. Ett annat alternativ är att belåna din svenska bostad och då i svenska kronor. Det går givetvis att göra båda alternativen i kombination. Vi hjälper dig att hitta ett bra upplägg.

2. JURIDISKT OMBUD

Det finns en skillnad på att köpa fastighet i Sverige jämfört med Spanien. I Spanien företräds köparen av ett juridiskt ombud. Det juridiska ombudet hjälper dig genom hela affären och tillvaratar endast dina intressen. Vi på Spaindinavia samarbetar med flera juridiska företrädare och självklart hjälper vi dig med kontakt till ett lämpligt juridiskt ombud.

3. NIE-NUMMER – NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EXTRANJEROS

För att kunna äga en bostad i Spanien behöver du ha ett spanskt skatteidentifikationsnummer, ett så kallat NIE-nummer. När du har fått detta kan du registreras som ägare i lagfartsregistret. Ditt juridiska ombud hjälper till att ta fram och registrera NIE-nummer till alla som äger en del av fastigheten.

4. BUDGIVNING

När du har hittat en bostad så hjälper vi dig att sköta budgivningen. I de flesta fall läggs budet lägre än utgångspriset. I undantagsfall kan budgivning uppåt äga rum. Det vanliga är dock att du är ensam budgivare och direkt kan inleda en förhandling med säljaren.

5. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT

Som köpare är du ansvarig för att undersöka bostaden innan du skriver på ett köpekontrakt. Du köper bostaden i befintligt skick och därför är det ofta, med några få undantag, mycket svårt att reklamera något efter påskrivet kontrakt. Ditt juridiska ombud hjälper dig med undersökningen av bostadens legala skick.

6. KONTRAKT – ”ARRAS” alternativt ”Option de Compras”

När du och säljaren är överens om alla villkor som ingår i försäljningen skrivs ett ”arras” alternativt ett ”Option de Compras” – ett köpekontrakt. Vissa villkor är obligatoriska och fastställda i lag, andra är fria villkor mellan parterna. Vissa villkor kan vara av sådan art att om de inte uppfylls så faller affären, exempelvis villkor om lån. I samband med detta avtal betalas också handpenning. Denna är normalt på 10-15% av köpeskillingen. Om du har ett juridiskt ombud kommer denne att vara delaktig i denna process.

7. TILLTRÄDESDAGEN

På tillträdesdagen träffas köpare (eller dess juridiska ombud) och säljare med respektive ombud samt mäklare hos Notarius Publicus. Här upprättas då ”Escritura Pública de Compraventa” – köpebrevet. Vid detta tillfälle säkerställs köparen (eller dess juridiska ombud) och säljarens identiteter samt bostadens legala skick. Även lånet hanteras för registrering av Notarius Publicus. Om du har ett juridiskt ombud kommer denne att ansvara över denna process.