• Experts in property investments

Varför måste man redovisa var pengarna kommer ifrån när man köper en fastighet?

Varför måste man redovisa var pengarna kommer ifrån när man köper en fastighet?

Ibland kan det vara frustrerande att behöva redovisa och förklara var varje krona kommer ifrån när man köper en fastighet…
Speciellt om man bara lånar lite pengar, eller inget alls, från en spansk bank.
Det finns dock en bra anledning till varför och om det förklarar advokat Lars Isacsson mer:
Inom EU finns ett direktiv som innehåller regler kring undersökningsplikt m.m. för att motverka penningtvätt, det så kallade fjärde penningtvättsdirektivet. Detta direktiv är beslutat på EU-nivå men varje land har via nationell lagstiftning och på lokal myndighetsnivå i viss utsträckning modifierat regelverket.
Regelverket ska följas av banker och andra finansiella institutioner, men även advokater måste iaktta detta.
Tillämpningen kan skilja sig ganska mycket åt mellan banker, notarier och , inte minst, advokater.
Somliga kräver en tämligen ingående förklaring (och bevisning) vad gäller pengarnas ursprung i samband med betalning av köpeskilling vid ett fastighetsköp – medan andra nöjer sig med en enklare redovisning.
Vanligtvis begärs åtminstone de tre senaste årens inkomstdeklarationer. Det förekommer också att mer omfattande redovisning och dokumentation begärs.
Det händer tyvärr också att den presenterade dokumentationen inte accepteras och ett köp därmed fördröjs eller inte alls kan genomföras.

Det är normalt köparen som svarar för att köpeskillingen betalas som avtalat och därför finns det all anledning att vara ute i god tid med den redovisning som krävs för att uppfylla reglerna beträffande penningtvätt. Risken finns annars att ni inte har nödvändiga klartecken för att få genomföra köpet och – givetvis beroende på hur köpeavtalet har utformats – kan gå miste om handpenning och t.o.m. kan bi skadeståndsskyldiga.

Det finns därför all anledning att redan på ett tidigt stadium konsultera en advokat vid ett fastighetsköp!

img

Lisa Forsström

Related posts

Nine reasons why Spain is such a popular country to visit or to live in

Sunshine in Spain is higher than 2500 hours per year… No other country can compete in Europe...

Continue reading
by Lisa Forsström

Spanien är bästa valet för ett långt och hälsosamt liv – Lista på Top 10 länder

Om du vill leva tills det att du blir bortåt 100 år så visar en vetenskaplig undersökning att...

Continue reading
by Lisa Forsström

Djungeln att ta sig igenom vid köp av fastighet

Internet är ett av de bästa redskap man kan använda då man går i köptankar och är nyfiken...

Continue reading
by Lisa Forsström

Join The Discussion