• Experts in property investments

Spanien är bästa valet för ett långt och hälsosamt liv – Lista på Top 10 länder

Spanien är bästa valet för ett långt och hälsosamt liv – Lista på Top 10 länder

Om du vill leva tills det att du blir bortåt 100 år så visar en vetenskaplig undersökning att du bör överväga att flytta till Spanien.

Enligt en ny studie från ”University of Washington i Seattle” så kommer Spanien att gå om Japan som nationen med den längsta förväntade livslängden år 2040.
Spanien toppar 2040-listan före Japan och Singapore, medan USA har sjunkit till 64:e plats i rankningen. Det var 195 länder och territorier med i undersökningen, nästan hälften av länderna har fallit i ranking men 50 av dem har ökat sin förväntade livslängd med 10 år eller mer.

De positiva utsikterna för oss som bor i Spanien har också understrukits av andra studier bland andra en från Bloomberg som publicerades i februari 2019, där rankades Spanien som världens hälsosammaste land baserat på mätvärden om livslängd och diet men också på miljöfaktorer som tillgång till rent vatten och sjukvård.
Spanjorernas goda hälsa återspeglar vissa naturliga fördelar. bland annat ett milt klimat. Något som många européer från norra Europa har tagit till sig och pensionerat sig i Spanien.

En annan av anledningarna till det långa livet anses också bero på den hälsosamma medelhavsdieten. Men det rekordlånga livet är också ett vittnesbörd om en stark välfärdspolitik och en social sammanhållning, vilket gör att äldre människor inte bara drar nytta av en bra allmän sjukvård utan också av stöd från familj och samhälle.

I motsats till exempelvis USA där frågan om allmän sjukvård fortfarande är omtvistad så är Spanien ett av de västländer som länge har haft en allmän sjukvård. Systemet erbjuder alla som är inskrivna i det spanska sjukvårdssystemet tillgång till både akutsjukvård och primärvård utan några patientavgifter. Förra året antog regeringen ett dekret som gör att även oregistrerade migranter får tillgång till läkarvård utan avgift. Systemet liknar det i många andra europeiska länder, skillnaden är att varje region i Spanien administrerar sitt eget hälsovårdssystem. Därför finns det vissa skillnader mellan regionerna, till exempel varierar patientavgifterna för medicin från en symbolisk summa till en låg summa.

img

Lisa Forsström

Related posts

Nine reasons why Spain is such a popular country to visit or to live in

Sunshine in Spain is higher than 2500 hours per year… No other country can compete in Europe...

Continue reading
by Lisa Forsström

Djungeln att ta sig igenom vid köp av fastighet

Internet är ett av de bästa redskap man kan använda då man går i köptankar och är nyfiken...

Continue reading
by Lisa Forsström

Bilkörning i Spanien – Vad du kan förvänta dig

Bilkörning i ett annat land än sitt hemland kan vara lite nervöst i början. Då kan det vara...

Continue reading
by Lisa Forsström

0 thoughts on “Spanien är bästa valet för ett långt och hälsosamt liv – Lista på Top 10 länder”

  • Nine reasons why Spain is such a popular country to visit or to live in – Spaindinavia

    11 februari, 2020 at 15:08

    […] Life expectancy in Spain is the best country in the world! […]

Join The Discussion